Om oss

Smidmek har närmare 20 års erfarenhet av att projektera, leverera och montera prefabricerade betong-, stål- och tunnplåtskonstruktioner på totalentreprenad. Vi är marknadsledande inom vårt segment och sedan 2019 tillhör vi Peabkoncernen.

En av våra styrkor är att vi kan kombinera olika typer av element då vi inte är knutna till en specifik fabriks utbud. Denna flexibilitet gör att vi kan uppföra stommar för varierande syften med olika typer av prefabelement. Vi har erfarenhet av uppdrag som rör betong, smide och tunnplåt, och vi arbetar över hela landet.

Våra kontor finns i Eslöv, Göteborg och Stockholm. Anläggningarna i Eslöv och Göteborg omfattar även verkstäder där vi förädlar stål. Vi erbjuder också serviceentreprenader som möjliggör att vi kan producera och leverera produkter med korta ledtider som är helt skräddarsydda efter våra kunders behov.

Vi är byggbranschens stabila och flexibla samarbetspartner med goda referenser och bred erfarenhet av alla olika typer av fastighetsprojekt – från kommersiella fastigheter till samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Från norr till söder.

Nyttja gärna vår erfarenhet i ett så tidigt skede av projektet som möjligt – där är vi som starkast.

Grundläggande värderingar

Smidmeks företagspolicy och grundläggande värderingar utgår ifrån JUPP, Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Vi arbetar aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

På Smidmek har vi nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, mobbing, diskriminering och hot om repressalier.

Jobba hos oss

Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i ett entreprenöriellt och expansivt företag.

Kvalitet

Här finns olika kvalitets- och certifikatsdokument.