Om oss

AB Smidmek är ett företag som projekterar, levererar och monterar prefabricerade stål- och betongstommar. Vi utför även tunnplåtskonstruktioner i samband med stål- och betongentreprenader.

På Smidmek har vi närmare 20 års erfarenhet av branschen och är i dag en av de ledande aktörerna på marknaden. En av våra styrkor är att i ett tidigt skede påverka utformningen av projekt och därmed tillvarata stålets och betongens möjligheter fullt ut. Vi samarbetar med några av marknadens bästa materialleverantörer och projekterar alltid fram den mest lämpade produkten för varje enskilt projekt. På så sätt säkerställer vi att kundens förväntningar avseende kvalitet, miljö och kostnadseffektivitet uppfylls. Smidmek ingår sedan 2019 i Peabkoncernen, vilket gör oss till ett tryggt och pålitligt val. Uppdraget från våra ägare är att arbeta med såväl interna som externa uppdragsgivare.

Våra kontor finns i Eslöv, Göteborg och Stockholm. Anläggningarna i Eslöv och Göteborg omfattar även verkstäder där vi förädlar stål.

 

Grundläggande värderingar

Smidmeks företagspolicy och grundläggande värderingar utgår ifrån JUPP, Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Vi arbetar aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

På Smidmek har vi nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, mobbing, diskriminering och hot om repressalier.

Jobba hos oss

Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i ett entreprenöriellt och expansivt företag.

Kvalitet

Här finns olika kvalitets- och certifikatsdokument.