Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling är en självklarhet! Våra medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. På Smidmek har vi nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, mobbing, diskriminering och hot om repressalier.

Som bas för arbetet med människors lika värde ligger våra kärnvärden JUPP – Jordnära, Utbildande, Personliga och Pålitliga. Med JUPPen i ryggen kommer vi en bra bit i arbetet för jämställdhet, mångfald och likabehandling. Vi värdesätter mångfaldhet och arbetar aktivt för detta. En bra blandning skapar ett bra arbetslag.

Våra medarbetare rekryteras och befordras utifrån kompetens och kunskap. Vi arbetar med kompetensutveckling och hos oss ska alla få möjligheten att växa på samma villkor. Vårt arbete för likabehandling och mot diskriminering präglas av öppenhet, samarbete och dialog.  

Lika förutsättningar - lika möjligheter

Som arbetsgivare erbjuder vi kvinnor och män samma förutsättningar och möjligheter avseende anställning, utveckling, villkor och inflytande. Vi strävar efter en personalsammansättning som avspeglar samhället i övrigt vad gäller kön, bakgrund och ålder.

Våra arbetsplatser ska vara inkluderande och trygga där vi respekterar varandra för vilka vi är. Vi tar gemensamt ansvar för att säkra nolltolerans mot kränkningar och diskriminering.

Arbetet för jämställdhet och mångfald går i enlighet med Peabs policy och handlingsplaner för likabehandling och mot diskriminering och kränkande särbehandling. 

 

Grundläggande värderingar

Smidmeks företagspolicy och grundläggande värderingar utgår ifrån JUPP, Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Vi arbetar aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.