ECO-Stomme från Smidmek – en hållbar innovation

Smidmeks ECO-Stomme skapar nya förutsättningar för att bygga med lägre klimatpåverkan. Betongen som används i vår ECO-Stomme innehåller en högre andel slagg som bindemedel, vilket reducerar koldioxidutsläppen med upp till 50 procent. Med ECO-Stomme från Smidmek vill vi bidra till att minska utsläppen och erbjuda klimateffektiva stomlösningar för våra kunder inom byggbranschen.

Betongelementen till ECO-Stomme framställs med klimatförbättrad betong, där delar av den klimatbelastande cementen har ersatts med restprodukter från ståltillverkning. Restprodukterna levereras från ett närliggande stålverk och omvandlas till bindemedlet Merit av vårt systerföretag Swecem. Till armeringen i elementen använder vi återvunnet stål och produkterna transporteras så långt det är möjligt på järnväg i stället för på lastbilsflak. Till orter dit vi inte når med tåg tankas våra lastbilar med förnybar diesel, HVO100.

Stommen monteras av oss på Smidmek på ett hållbart sätt, med hänsyn till miljö- och klimatpåverkan. Med ECO-Stomme får du en hållfast och tålig produkt samtidigt som klimatavtrycket minskar avsevärt. Den platsgjutning som sker, görs med ECO-Betong. I den mån det går använder vi eldrivna liftar och kranar på byggarbetsplatsen. Även den armering som används på arbetsplatsen har tillverkats av återvunnet stål.

Vi bryr oss om framtiden och vi tar klimatansvar i alla steg – från projekteringsprocess till en färdig stomme. Därför är ECO-Stomme en viktig innovation som tar byggbranschens utveckling framåt när det gäller att till år 2045 uppnå klimatneutralitet inom byggindustrin. 

 

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.