Tomaten, Lund

Smidmek ska på totalentreprenad utföra komplett stomme till nybyggnad av produktionsanläggning.

Projektet tomaten innefattar nybyggnad av produktionsanläggning inklusive lager och kontor till Wihlborgs. Hyresgästen är Inpac.

Smidmeks åtagande i projektet är att på totalentreprenad utföra komplett stomme bestående av smidesstomme, sockelelement av betongsandwich, plåtsandwichfasad, bjälklag i HDF samt TRP för tak.

Byggherre är Wihlborgs Fastigheter i Malmö AB och vår beställare är Peab Sverige AB.

Smidmek utförde under våren 2022 en fas 1-projektering tillsammans med systerbolaget K-system. Fas 2 påbörjades i september och pågår fram till november 2022. Montagestart ligger preliminärt i vecka 3 2023.

Adress
Hasslanda, Lund
Byggnadstyp
Logistik
Kund
Peab Sverige AB

Kontakt

Peter Olofsson

Projektchef

Telefon: 0739-60 42 27