Swedish Match kvarnbyggnad, Kungälv

Smidmek har utfört totalentreprenad till Swedish Match nya kvarnbyggnad. Projektet färdigställdes 2021.

På befintligt industriområde har Smidmek på totalentreprenad byggt ny kvarnbyggnad till Swedish Match. Projektet var vid anbudsskede ritat som plattbärlag med pågjutning, men för att underlätta montaget och minimera stämpning på höga bjälklagshöjder projekterades byggnaden om till förspända massivplattor med en mindre pågjutning.
 
Stålstommen är en kombination av samverkansstål där behovet av brandskydd finns och konventionellt stål. Även tak, fasader och invända trappor och plattformar har ingått i Smidmeks entreprenad.
Adress
Rollsbovägen 45, 442 40 Kungälv
Byggnadstyp
Kommersiellt
Färdigställande
2021
Kund
Tommy Byggare AB