Padelhall Arenastaden, Ängelholm

På området Arenastaden i Ängelholm har det uppförts en ny Padelhall.

I Smidmeks åtaganden för projektet ingår stål- och betongstomme samt plåtsandwich och TRP. Även beslagningen är utförd av Smidmek.

Efter ombyggnaden av Catena Arena där befintliga fackverk demonteras har dessa nu återanvänds i Padelhallen.

Adress
Ishallsvägen 2, Ängelholm
Byggnadstyp
Logistik
Färdigställande
2022
Kund
Peab Sverige AB

Kontakt

Mårten Mattsson

Avdelningschef Syd

Telefon: 0706-77 79 13