The Gate, Malmö

Vi byggde Peabs nya regionkontor i Syd i Vintrie i Malmö. Nyproduktion av kontorsbyggnad om ca 6.600 kvadratmeter.

Smidmek har levererat och monterat stålstomme, sandwichbetongelement i fasad, massiva stomstabiliserande betongväggar och hd/f.

Den udda formen var en utmaning. En rombformad huskropp, men med olika vinklar i varje hörn.

Smidmek var med i tidigt skede vilket var en förutsättning för ett lyckat projekt. Samordning har skett med hjälp av 3D samordning.

Fakta

Adress
Vintrievägen, Malmö
Byggnadstyp
Kontor
Färdigställande
2020
Kund
Peab Sverige AB

Kontakt

Christian Johnsson

Projektchef

Telefon: 0705-64 77 10