Olaus Petri 3:324 (OP1), Örebro

Smidmek har byggt hotell och kontor i 15 plan samt källarvåning.

Smidmek har levererat och monterat stomme i framförallt stål, hdf och bärande trapphusväggar.

Projektet som innehåller stora mängder stålpelare och stålbalkar som har krävt  omfattande svetsning, vilket är en utmaning att optimera och planera för att kunna hålla tidplan.

Fakta

Adress
Östra Bangatan 7, Örebro
Byggnadstyp
Hotell och kontor
Färdigställande
2021
Kund
Peab Sverige AB

Kontakt

Zakeus Envall

Projektchef

Telefon: 0733-25 92 88