MediconVillage, Lund

Smidmek har byggt kontorshus på Medicon Villages område med tillhörande finplanering. Kontorshuset omfattar ca 16.000 kvadratmeter.

Vi har levererat och monterat stål, HDF, massiva betongplattor, massiva och isolerade betongväggar samt stål- och betongtrappor.

Största utmaningen har varit ljusgårdarna med tillhörande trappor runt hissarna som dock underlättades med ett bra samarbete med platsledningen.

Fakta

Adress
Scheelevägen, Lund
Byggnadstyp
Kontor
Färdigställande
2018
Kund
Peab Sverige AB

Kontakt

Christian Johnsson

Projektchef

Telefon: 0705-64 77 10