Drottningen, Helsingborg

Nybyggnation av kontor i 11 våningar om totalt ca 6.000 kvadratmeter med intilliggande parkeringsanläggning i 5 våningar om totalt ca 270 platser.

Smidmek har levererat och monterat mindre mängd stål, sandwichbetongelement i fasad, massiva stomstabiliserande betongväggar och hd/f.

Utmaningar:

  • Logistiken kring arbetsplatsen med lossning och kran
  • Utformning av fasadelement vid elementskarvar med överlappande ytterskivor
  • Taklösningen ovan fläktrum med stora öppningar i tak pga skrymmande installationer i fläktrummet
  • Huvudtrappan från plan 10-11

Det har varit ett gott samarbete med alla våra leverantörer och platsledning.

Fakta

Adress
Regementsvägen, Helsingborg
Byggnadstyp
Kontor
Färdigställande
2020
Kund
Peab Sverige AB

Kontakt

Christian Johnsson

Projektchef

Telefon: 0705-64 77 10