C4 Shopping, Kristianstad

Nybyggnation av köpcenter i Kristianstad. Hela entreprenaden är uppdelad på Hus 1-4.

Smidmek leverar och monterar stålstomme, HDF, stål- och betongtrappor, sandwichväggar ca 16.000 kvadratmeter och TRP ca 50.000 kvadratmeter.

Största utmaningen var i Hus 4 med butiksfronter med rundade entréer. Även storleken på projektet var en utmaning.

Bra planering och hög leveranssäkerhet hos leverantörerna.

Fakta

Adress
Fundationsvägen, Kristianstad
Byggnadstyp
Köpcenter
Färdigställande
2019
Kund
C4 Shopping Fastighet AB

Kontakt

Christian Johnsson

Projektchef

Telefon: 0705-64 77 10