Kombohus Bo Mini

Tillsammans med JSB och SABO bygger vi nyckelfärdiga flerbostadshus.

Tillsammans med JSB bygger vi flerbostadshus för SABOs medlemmar inom allmännyttan i hela Sverige.

SABOs Kombohus Mini är nyckelfärdiga och standardiserade flerbostadshus. Husen byggs från 2 till 6 våningar och är mycket energisnåla och har minimalt underhållsbehov. Husen fördelas mellan ettor och tvåor på max 45 kvm. JSB är vår beställare och kallar boendet "BO MINI". Kombohusen byggs på en mängd orter runt om i landet.

Vi levererar väggelementen, både ytter- och innerväggar i alla JSBs projekt. Ytterväggarna är mycket välisolerade sandwichväggar, värmelagrande och ljudisolerande. Innerväggarna är skiljeväggar och även lägenhetsskiljande väggar, färdiga för målning.

Vi levererar väggarna med ingjutna eldosor och elrör. Även fönster är färdigmonterade i väggelementen. Det gör att man får ett tätt hus mycket fortare.