Sockerbruket, Ängelholm

Smidmek har byggt flerbostadshus med sammanlagt 272 hyresrätter, 4 lokaler, 1 bokal (bostad man även kan driva verksamhet i) och 2 LSS-boenden.

Området fördelas på två huskroppar med lägenheter från 2:or till 4:or i storlekar från 46 till 106 kvadratmeter. Den totala BOA/LOA uppgår till 18.500 kvaratmeter.

I projektet har Smidmek utfört stommen på totalentreprenad innehållandes både projektering och montage. Stommen är uppförd med massiva innerväggar och halvsandwich-ytterväggar i betong.
Bjälklaget består av plattbärlag där Smidmek utfört montage, armering och pågjutning.

Då projekttiden är lång, ca 3 år från start av projekteringen till färdig monterad stomme, har vi i tidigt skede samarbetat nära våra största leverantörer för att skapa rätt förutsättningar. Det har även varit viktigt och prioriterat med ett erfaret montagelag som drivit projektet som planerat från start.

Fakta

Adress
Industrigatan 9, Ängelholm
Byggnadstyp
Flerbostadshus
Färdigställande
2021
Kund
MTA Bygg och Anläggning

Kontakt

Mårten Mattsson

Avdelningschef Syd

Telefon: 0706-77 79 13