Korpralen, Borås

Korpralen är ett bostadsprojekt bestående av två huskroppar på åtta våningar.

Smidmek projekterar, levererar och monterar plattbärlag, massivväggar, skalväggar, balkonger och HD/F. Utöver det monterar vi tillhandahållna utfackningsväggar samt formar, armerar och gjuter bjälklagen.
Adress
Mannerfelts väg 5, 504 31 Borås
Byggnadstyp
Bostad
Färdigställande
2022
Kund
Peab Sverige AB

Kontakt

Peter Alriksson

Vice VD

Telefon: 0708-22 63 83