Konsuln, Linköping

Nybyggnad av kontors- och flerbostadshus med en total BTA på ca 24.000 kvadratmeter. Flerbostadshuset i kvarteret uppfördes som hyresrätter och i källaren byggdes ett garage under kontorsdelen.

I Smidmeks åtagande har stommen till båda huskropparna ingått, från projektering till färdigt montage. Stommen i kontoret består av samverkansstål med bjälklag av HDf och stabiliserande trapphus av betong.

Bostadshuset har bärande ytterväggar av betongsandwich och massiva innerväggar, bjälklaget är uppfört med plattbärlag där Smidmek stått för montage, armering och gjutning.

Logistik och montageplanering har varit en utmaning i projektet då uppförandet har skett med två tornkranar och på begränsad yta omkring byggnaden. Vi har nått framgång i projektet genom bra samarbete med våra systerbolag och stort engagemang hela vägen från projekteringsfasen till utförandeskedet.

Fakta

Adress
Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping
Byggnadstyp
Kontor och Flerbostadshus
Färdigställande
2020
Kund
Peab Sverige AB

Kontakt

Mårten Mattsson

Avdelningschef Syd

Telefon: 0706-77 79 13