Geologen, Kalmar

Nybyggnation av 44 stycken bostadsrätter i två byggnader med fem respektive sju våningar.

Byggnaderna i Geologen uppförs som två punkthus med källare. I den södra byggnadens källare förläggs två skyddsrum. Intill bostadshusen byggs ett underjordiskt garage som kopplas samman med befintligt garage och teknik.
 
I projektet har Smidmek utfört stommen på totalentreprenad innehållandes både projektering och montage. Stommen är uppförd med massiva innerväggar, sandwich-ytterväggar och balkonger i betong. Bjälklaget består av plattbärlag där Smidmek utfört montage.
Adress
Perstorpsvägen, 392 40 Kalmar
Byggnadstyp
Bostad
Färdigställande
2022
Kund
Peab Sverige AB

Kontakt

Peter Olofsson

Projektchef

Telefon: 0739-60 42 27