Galleriet, Hovås

Till projektet Galleriet levererar Smidmek komplett stomme.

Flerbostadshus med 116 lägenheter samt mellanliggande garagedel. Smidmek levererar komplett stomme med färdiga tegelfasader, putsade/målade fasader samt balkonger.
 
Utmaningen i projektet ligger främst i logistiken med förskjutningar i leveranserna, men detta har hanterats genom snabba anpassningar till förändringar. Vi visar att vi kan hitta alternativa lösningar och behåller framdriften trots påverkan av yttre faktorer. Projektet står klart 2022.
 
 
Adress
Hedtångsvägen 10, 436 53 Hovås
Byggnadstyp
Bostad
Färdigställande
2022
Kund
Skanska

Kontakt

Joakim Eklund

Telefon: 0101431856