Altplatsen, Göteborg

Äldreboende, hyresrätter och kommersiella lokaler vid lugnt område i Göteborg.

Altplatsen i Göteborg kommer vid färdigställande bestå av 100 äldreboendeplatser, 102 hyresrätter samt kommersiella lokaler om 2000 m².

Stommen består av helprefab, massiva innerväggar, isolerade fasadväggar, HDF och massiva bjälklagsplattor samt pelare och balk i betong. Utmaningar med fasaden då den består av ingjutet tegel.

Totalentreprenad från Smidmek med projektering, montage samt viss armering och gjutning av plattbärlag i flerbostadshuset. Tillträde sker 2023.

Adress
Altplatsen, Västra Frölunda
Byggnadstyp
Bostäder och kommersiella lokaler
Färdigställande
2023
Kund
Brixly till Odalen fastigheter

Kontakt

Christian Johnsson

Projektchef

Telefon: 0705-64 77 10