Smidmek i stort avtal med Brixly

Smidmek har skrivit ett avtal med byggbolaget Brixly. Smidmek ska på totalentreprenad i stål- och betong bygga stommen till ett äldreboende samt ett punkthus med bostäder.

Avtalet med Brixly (tidigare Erlandsson Bygg) gäller alltså leverans och montering av stål- och betongstommar till två byggnader på Altplatsen i Göteborg. Uppförandet påbörjas i januari 2022.

– Det blir två olika stomlösningar där äldreboendet kommer uppföras med förspända håldäck och punkthuset med förspända massiva plattor. En av utmaningarna har varit att punkthuset ska ha en butikslokal i bottenplan där man inte vill ha några pelare som stör, samtidigt som lasterna från huset ovanför ska tas ner i byggnaden. Men det har vi löst, säger Christian Johnsson som är projektchef på Smidmek.

Det har varit ett tätt samarbete mellan stomentreprenör och byggbolag.
– Vi har kommit in i projektet i ett tidigt skede och tillsammans med Brixly tagit fram de mest optimala lösningarna utifrån de konstruktionsmässiga utmaningarna och har därmed kunnat hålla nere kostnaderna i projektet. Vi har haft gemensamma projekt tidigare och det är roligt att samarbeta igen, säger Peter Alriksson, vice VD på Smidmek.

Projektet är ett av Brixlys största sett både till omfattning och ordervärde.
– Smidmek är en lösningsorienterad leverantör och tillsammans har vi hittat en produktionsvänlig och kostnadseffektiv produkt, säger Daniel Himlevik, arbetschef på Brixly.

De två husen beräknas vara helt färdigbyggda i slutet av 2023.