Smidmek har monterat stommen till Blombacka

Smidmek har monterat stommen till projektet Blombacka i Södertälje och nu är det äntligen dags för inlytt! Kunden är JSB Construction AB och den första inflyttningsfasen påbörjades i oktober i år. Totalt rör det sig om 130 hyreslägenheter där majoriteten av betongelementen kommer från systerbolaget Byggelement.

Hyreslägenheterna är fördelade på ett till fyra rum och kök och till projektet har Smidmek monterat totalt 11 000 kvadratmeter vägg. Därtill kommer 9 000 kvadratmeter plattbärlag, 800 kvadratmeter balkonger och 500 kvadratmeter sockelelement. Montaget pågick mellan oktober 2021 och april 2022. Arbetet har skett i smidigt samarbete med systerbolaget Byggelement där produkter som sandwichväggar, massivväggar, plattbärlag och balkonger har levererats.

– Samarbetet med Byggelement har fungerat utmärkt med friktionsfri dialog, hög kvalitet och punktliga leveranser, säger Björn Engström, projektchef på Smidmek.

Johan Berg, projektledare på Byggelement, påpekar i sin tur att Smidmeks montörer har gedigen kunskap om Byggelements produkter, något som underlättar arbetet.

Projektet har dock medfört en del utmaningar. En av svårigheterna har varit att få in leveranser genom en trång portik, alltså en pelarburen ingång. En del av arbetet pågick också under den utmanande pandemin.

Björn Engström förklarar strategin för att underlätta utmaningarna:

– Kommunikation och tydlighet är extra viktigt på en trång arbetsplats. Med noggrann planering och tydlig dialog med vår kund och deras platschef Anders Krabbe kunde vi lösa de utmaningar vi ställdes inför.

Nästa inflyttningsfas för projektet Blombacka påbörjas i januari 2023.

Smidmek Blombacka

Björn Engström, projektchef på Smidmek och Johan Berg, projektledare på Byggelement, vid projektet Blombacka.