För leverantörer

Information om fakturor till AB Smidmek.

Fakturaportal

Här registrerar Ni själva in era fakturor. Läs mer om Fakturaportal: www.beastportal.com

E-faktura

Här sänder Ni iväg Er fakturafil till Peab i ett format och transportsätt som är förutbestämt. Läs mer om E-faktura: www.Peab.se/fakturera

Kontakta oss gärna för att diskutera vilken av ovanstående lösningar som passar er bäst via e.anslutningar@peab.se

Information rörande fakturainformation

För att öka effektiviteten och kunna garantera en skyndsam och korrekt behandling av Era fakturor och slippa onödigt administrativt arbete, ber vi Er att beakta följande i samband med fakturering.

Referens/ fakturaidentitet

  • Fakturan måste vara märkt enligt: Konto-Projektnummer
  • Vid ÄTA-arbete/ material måste fakturan vara märkt enligt: Konto-Projektnummer-ÄTA
  • Ansvarig beställare meddelar märkning vid avrop
  • Fakturor som saknar korrekt märkning returneras

Betalningsvillkor

  • 30 dagar från att korrekt faktura erhållits

Dröjsmålsräntor/ avgifter

  • Dröjsmålsräntefakturor uppgår ofta till mindre belopp och då hanteringskostnaden oftast kan överstiga fakturabeloppet beaktar vi ej räntefakturor understigande 250kr.
  • Om ej annat skriftligen överenskommits tillämpar vi den i räntelagen angivna räntesatsen vid försenad betalning, dvs referensränta +8%.
  • Faktureringsavgifter eller liknande avgifter kommer inte att accepteras.

Det är vår övertygelse att ovan nämnda rutiner kommer bespara både Er och oss onödigt arbete samt leda till ett fortsatt gott samarbete.