Catena Arena, Ängelholm

Projektet avser på- och tillbyggnad av Rögles hemmaarena Catena Arena i Ängelholm.

Projektet avser på- och tillbyggnad av Rögles hemmaarena Catena Arena i Ängelholm. När påbyggnaden är färdig så tillkommer ca 1500 sittplatser i det nya våningsplanet. Smidmek har varit involverade i projektet hela vägen från tidig programhandling via systemhandling och till bygghandlingsprojektering och utförande.

En viktigt del från början för att skapa rätt förutsättningar för alla discipliner har varit en gemensam genomförandeplan, detta för att anpassa ny stomme till befintlig stomme, hantera stomstabilitet och minimera påverkan på befintlig verksamhet. Arbetet har planerats utifrån flertalet deletapper för utvändiga och invändiga åtgärder.

Den nya stommen utförs med ny bärande konstruktion utanför den befintliga fasaden. Förstärkningar invändigt och ny stomme invändigt utförs för det nya bjälklaget och läktaren som skall tillkomma. De nya fackverken som når över den nuvarande hallen är ca 65 meter långa, därtill monteras ca 3000 m2 HDf i det nya våningsplanet. Fasaden för den nya tillkommande överbyggnaden bekläs med plåtsandwich och TRP-plåt på taket.

Adress
Ishallsvägen 2 Ängelholm
Byggnadstyp
Ishall
Färdigställande
2021
Kund
Peab Sverige AB

Kontakt

Mårten Mattsson

Avdelningschef Syd

Telefon: 0706-77 79 13