Stomentreprenaden för The Corner är klar

Smidmeks arbete med projektet The Corner i Malmö är nu slutfört. Resultatet är en vacker och unik byggnad som består av 7 000 kvadratmeter kontorsyta fördelat på sju våningar, med inbjudande takterrass och grönskande innergård.

Stommen omfattar runt 1 700 element bestående av massiva innerväggar, isolerade fasader, håldäck och stålstomme. Stommens totala vikt är 6 700 ton och de tyngsta elementen väger så mycket som 17 ton. Sandwichelementen har gjutits mot ett matrismönster och fasadens särpräglade konkava ytor som buktar ut mellan elementskarvarna ger en illusion av vågor. Men just elementens vikt och utformning har varit en utmanande del i projektet. Även byggnadens läge och omgivning har krävt extra fokus på avancerad logistik i detta komplexa montage.

Christian Johnsson, projektchef, och Peter Alriksson, vice vd, berättar mer i filmen.