Smidmek levererar stomme till Skanskas satsningar i Göteborg

Konkurrensen var hård när Skanska valde stomleverantör till bygget av Brf Galleriet i Göteborg. Valet föll på Smidmek, och blir en del av vår expansion i Västsverige.

Brf Galleriet kommer att bestå av fyra bostadshus i stadsdelen Nya Hovås i Göteborg. För Smidmeks del innebär det leverans av en stomme i helprefab med massiva bjälklag och färdiga fasader med ingjuten klinker. Drygt 10 000 kvadratmeter bjälklag kommer att gå åt. I affären ingår också uppförandet av ett äldreboende.

– Vi erbjuder inte bara ett konkurrenskraftigt pris utan också bra miljöprestanda och vi uppskattar att beställaren tagit med stommens förhållandevis låga klimatavtryck i utvärderingen av affären, säger Peter Alriksson, vice VD på Smidmek. Detta ligger dessutom helt i linje med Göteborg stads beslut om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen med minst 7,6 procent till 2030. I denna kategori ingår bland annat investeringar i byggnader.

Montaget kommer att genomföras under det första halvåret 2022. Nya Hovås är en expanderande stadsdel med flera byggprojekt som pågår på en liten yta. Det ställer höga krav på logistiken.

– Vi är beroende av att få materialet i exakt rätt tid och det blir utan tvekan en utmaning att få allt att klaffa, säger Peter Alriksson.

Smidmek har genomfört en lång rad av stomentreprenader i Göteborgsregionen, men Brf Galleriet är den första med Skanska som beställare. Projektet blir en del av vår  expansion i Västsverige.