Region Väst

Besöksadress:
Nellickevägen 22, Göteborg

Postadress:
AB Smidmek
401 80 Göteborg

Dick Johansson

Projektchef Service-Entreprenader

Telefon: 0705-25 58 40

Henrik Andersson

Avdelningschef Väst

Telefon: 072-533 61 42

David Sörensen

Projektchef (biträdande)

Telefon: 0707-794025