Region Öst

Besöksadress:
Drottning Kristinas Esplanad 10, Solna

Postadress:
AB Smidmek
Box 808
169 28 Solna

Ömer Yilmaz

Avdelningschef Öst

Telefon: 0725-33 60 16

Zakeus Envall

Projektchef

Telefon: 0733-25 92 88

Hamed Rezaie

Biträdande projektchef

Telefon: 0761-19 14 44

Nawar Sabra

Projektchef

Telefon: 0725-33 34 55